BARINMA VE ISINMA


Afetzedelerin barınma (tekstil, çadır, ısınma)ihtiyaçlarını sağlayarak onlar için hayatın en makul seviyede sürdürülmesine olanak sağlar.

AFKOM afet yönetim ve medikal ekibi, afetzedeler için söz konusu bölgedeki en uygun imkanları sağlamayı hedefler.