LEİSHMANİA İLE MÜCADELE PROJESİ


Dişi tatarcık sinekleri ile bulaşarak deride kalıcı hasar bırakan Leishmania Suriye açısından öteden beri bir halk sağlığı sorunudur. Suriye’deki iç karışıklık ve yaşam koşullarının kötüleşmesi ile beraber bu sorun kontrolsüzce artmıştır. Leishmania ile mücadele AFKOM olarak öncelikli projelerimiz arasında yer almaktadır.