ENERJİ ÇÖZÜMLERİ


Enerji çözümleri hizmet grubu, enerji hattında gerekli olan jeneratör, solar ve rüzgar enerjisi sitemleri ve batarya gibi donanımları temin eder. Afet bölgelerinde en büyük sorunlarından biri olan enerji sorunu için alternatif çözümler üretmek de hizmet kapsamındadır.

Ar-ge yönünden kendini sürekli güncelleyen AFKOM, enerji çözümleri alanında da en pratik ve en ekonomik çözümleri hedefler.