MOBİL ÜNİTE HİZMETLERİ


Mobil aşevi, mobil fırın ve mobil arıtma sistemlerinikapsayan kurulum hizmetleri, afet bölgelerinde entemel insani ihtiyaçların sorunsuzca giderilmesinisağlar.

Ar-ge ve innovasyon prensipleriyle çalışan AFKOM,şartlar ne olursa olsun en pratik ve en ekonomik çözümleri hedefler.